Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Oman för undvikande av dubbelbeskattning SÖ 2005:46

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 14 mars 1996 att underteckna avtalet. Den 28 oktober 1999 beslutade regeringen att underrätta Omans regering om att avtalet godkänts. Underrättelse lämnades den 28 november 1999. Avtalet trädde i kraft den 21 december 2005.