Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 46. Samförståndsavtal med FN:s miljöprogram UNEP 2005-2007 ... SÖ 2007:46-55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 46. Samförståndsavtal med FN:s miljöprogram UNEP 2005-2007. Nairobi den 22 februari 2005 Nr 47. Överenskommelse om förlängning av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige den 3 september 1996 (SÖ 1997:13) om tillträde till högre utbildning. Köpenhamn den 1 november 2006 Nr 48. Avtal om ändring nr 1 i partnerskapsavtalet den 13 september 2005 (SÖ 2007:37) med Nordiska investeringsbanken. Stockholm och Helsingfors den 12 december 2007 Nr 49. Avtal med Sydafrika om ändring av avtalet den 8 december 2004 (SÖ 2006:56) om utvecklingssamarbete 1 juli 2004 - 30 juni 2007. Pretoria den 30 juni 2007 Nr 50. Samförståndsavtal med Rwanda. Kigali den 25 april 2007 Nr 51. Avtal med Kenya om ändring av avtalet den 11 november 2004 (SÖ 2004:56) om utvecklingssamarbete. Nairobi den 9 och 29 maj 2007 Nr 52. Överenskommelse mellan Storbritannien och Nordirland, Frankrike, Norge, Nederländerna och Sverige om ändring i samförståndsavtalet den 16 april 2004 (SÖ 2006:55) om administration och utbetalning av finansiellt bidrag till en fond (the Analytic Trust Fund) som syftar till att finansiera det afrikanska ekonomiska forskningskonsortiets (AERC) stöd genom oberoende forskning och rådgivning till de verkställande direktörerna för Afrika söder om Sahara i Världsbanken och Internationella Valutafonden. London och Stockholm den 1 juni 2007 Nr 53. Ändring av Europarådets stadga av den 5 maj 1949 (SÖ 1949:38). Strasbourg den 11 maj 2007 Nr 54. Avtal med Namibia om utvecklingssamarbete den 1 januari 2007 - 31 december 2008. Windhoek den 5 mars 2007 Nr 55. Samförståndsavtal med Förenta nationerna om bidrag med gratis personal till FN-uppdraget i Nepal (UNMIN). New York den 31 mars 2007