Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Internt avtal mellan företrädarena för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008-2013 ... SÖ 2008:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 6 juli 2006 att underteckna protokollet och att i rådet rösta för att det EU-interna finansieringsavtalet skulle tillämpas provisoriskt vad gäller genomförandereglerna. Undertecknandet skedde i Bryssel den 17 juli 2006. Den 7 juni 2007 beslutade regeringen att godkänna protokollet. Not om svenskt godkännande lämnades den 29 juli 2007 till Europeiska unionens råds generalsekreterare. Avtalet trädde i kraft den 1 maj 2008.

Riksdagsbehandling: Prop 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU5.

Laddar...