Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

2009:57 Avtal med Grekland om deltagande av svensk militär och civil personal i utbildningscentret för multinationella fredsfräm SÖ 2009:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 57
Avtal med Grekland om deltagande av svensk militär
och civil personal i utbildningscentret för multinationella
fredsfrämjande operation (MPSOTC)
Athen den 18 juni 2002

Regeringen beslutade den 13 juni 2002 att underteckna avtalet. Den 22 januari 2004 beslutade regeringen att godkänna avtalet och godkännandet meddelades den grekiska regeringen den 4 februari 2004. Avtalet trädde i kraft den
4 februari 2004.