Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om stadga för internationella byrån för förnybar energi (Irena) SÖ 2009:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 61
Avtal om stadga för internationella byrån för förnybar energi (Irena)
Bonn den 26 januari 2009

Regeringen beslutade den 18 december 2008 att underteckna avtalet. Den 17 juni 2009 beslutade regeringen att ratificera avtalet.

Ratifikationsinstrumentet deponerades hos den tyska regeringen den 10 juli 2009. Avtalet trädde i kraft den 8 juli 2010.