Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intresseg SÖ 2010:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 12
Avtal med Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Köpenhamn den 18 maj 2009

Regeringen beslutade den 13 maj 2009 att underteckna avtalet. Den 19 november 2009 beslutade regeringen att lämna underrättelse till Brittiska Jungfruöarna om att avtalet godkänts. Underrättelse lämnades den 23 december 2009. Avtalet trädde ikraft den 16 maj 2010.

Riksdagsbehandling: Prop. 2008/09:223, bet. 2009/10:SkU7, rskr. 2009/10:38, SFS 2009:1115.

Laddar...