Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Brasilien om utövande av förvärvsverksamhet av familjemedlemmar till diplomatiskt, konsulär, administrativ och teknisk SÖ 2010:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 19
Avtal med Brasilien om utövande av förvärvsverksamhet av familjemedlemmar till diplomatiskt, konsulär, administrativ och teknisk personal
Stockholm den 11 september 2007

Regeringen beslutade den 6 september 2007 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 23 oktober 2010 efter notväxling.