Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ett protokoll om ändring i 1996 års avtal mellan Sverige och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknades den 7 september 2010. Till protokollet hör en skriftväxling.

Genom protokollet ges Sverige och Luxemburg utökade möjligheter att utbyta information i skatteärenden. Det innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Luxemburg. Protokollet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Svensk översättning av protokoll och skriftväxling publiceras senare.