Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Saint Vincent och Grenadinerna om upplysningar i skatteärenden SÖ 2010:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 27
Avtal med Saint Vincent och Grenadinerna om
upplysningar i skatteärenden
Paris den 24 mars 2010

Regeringen beslutade den 11 mars 2010 att underteckna avtalet. Den 25 november 2010 beslutade regeringen att godkänna avtalet och den 26 november 2010 underrättades Saint Vincent och Grenadinernas regering om godkännandet. Avtalet trädde i kraft den 26 december 2010.

Riksdagsbehandling: Prop 2010/11:9, bet.2010/11:SkU7, rskr. 2010/11:15, 2010:1447.