Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Avtal mellan Sverige och Costa Rica

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige har den 29 juni 2011 undertecknat avtal med Costa Rica om informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Costa Ricas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.