Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Barbados

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Barbados för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst och förmögenhet undertecknades den 3 november 2011.

Protokollet, som är ett resultat av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi, möjliggör bl.a. för Skatteverket och Barbados skatteförvaltning att utbyta information i skatteärenden.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.