Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Avtal mellan Sverige och Panama

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige har undertecknat ett avtal med Panama om informationsutbyte i skatteärenden. Genom avtalet får Skatteverket bl.a. möjlighet att från Panama begära in bankinformation som tidigare inte var tillgänglig och sekretessbelagd information om ägande i bolag och stiftelser. För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.