Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden SÖ 2012:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 28
Avtal med Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Canberra den 16 december 2009

Regeringen beslutade den 12 november 2009 att underteckna avtalet. Den 6 maj 2010 beslutade regeringen godkänna avtalet och Samoas regering underrättades om godkännandet den 10 juni 2010. Avtalet trädde i kraft den 18 oktober 2012.

Riksdagsbehandling: Prop. 2009/10:107, bet. 2009/10:SkU41, rskr. 2009/10:241, SFS 2010:329.

Laddar...