Avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat SÖ 2012:5

Ladda ner:

Nr 5
Avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat
Stockholm den 29 juni 2011

Regeringen beslutade den 22 juni 2011 att underteckna avtalet. Regeringen beslutade den 15 december 2011 att ratificera avtalet. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2012 efter notväxling.

Riksdagsbehandling: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.