Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Sydsudan om upprättande av diplomatiska förbindelser SÖ 2012:54

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 juli 2011 att genom skriftväxling ingå avtal med Sydsudan om upprättande av diplomatiska förbindelser. Avtalet trädde i kraft den 9 juli 2011.
Den på engelska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).