Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i avtalet med Indien den 24 juni 1997 (SÖ 1997:32) för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet SÖ 2013:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 7
Protokoll om ändring i avtalet med Indien den 24 juni 1997(SÖ 1997:32) för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
Stockholm den 7 februari 2013

Regeringen beslutade den 31 januari 2013 att underteckna protokollet. Den 30 maj 2013 beslutade regeringen att godkänna protokollet och Indiens regering underrättades om godkännandet den 11 juni 2013. Protokollet trädde i kraft den 16 augusti 2013.

Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:89, bet. 2012/13:SkU29, rskr. 2012/13:240, SFS 2013:373.

Den på Hindi avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).