Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i avtalet med Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst (SÖ 1983:40), Stockholm den 5 december 2013 SÖ 2015:31

Publicerad

Regeringen beslutade den 14 november 2013 att underteckna avtalet. Den 22 maj 2014 beslutade regeringen underrätta Japans regering om att avtalet godkänts. Avtalet trädde i kraft den 12 oktober 2014 genom notväxling. Ändringsöverenskommelsen i 1999 års skriftväxling, SÖ 1999:59, upphör att gälla vid detta protokolls ikraftträdande.

Ladda ner: