Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 2 Avtal med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter SÖ 2013:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 2 Avtal med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Stockholm den 16 november 2011

Regeringen beslutade den 10 november 2011 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2013 efter notväxling.