Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 3 Avtal med Thailand om samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa organiserad brottslighet SÖ 2013:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 3
Avtal med Thailand om samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa organiserad brottslighet, olaga handel med narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer, människohandel, terroristhandlingar och annan allvarlig brottslighet
Stockholm den 4 mars 2013

Regeringen beslutade den 16 december 2010 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 4 mars 2013.