Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 5 Avtal med Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden SÖ 2013:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 5
Avtal med Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Paris den 19 maj 2010

Regeringen beslutade den 6 maj 2012 att underteckna avtalet. Den 7 mars 2013 beslutade regeringen att godkänna avtalet och Antigua och Barbudas regering underrättades om godkännandet den 8 april 2013.

Avtalet trädde i kraft den 4 maj 2013.
Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:56, bet. 2012/13:SkU22, rskr. 2012/13:155, SFS 2013:125.