Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden SÖ 2014:12

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 26 augusti 2010 att underteckna avtalet. Den 12 december 2013 beslutade regeringen att godkänna avtalet och Belizes regering underrättades om godkännandet den 19 september 2014. Avtalet trädde i kraft den 19 oktober 2014. Riksdagsbehandling: Prop. 2013/14:11, bet. 2013/14:SkU7, rskr. 2013/ 14:65.

Ladda ner:

Laddar...