Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis. Kiruna den 15 maj 2013 2016:4

Publicerad

Nr 4 Avtal om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis, Kiruna den 15 maj 2013. Regeringen beslutade den 8 maj 2013 att underteckna avtalet. Den 26 mars 2015 beslutade regeringen att godkänna avtalet och den norska regeringen som är depositarie för avtalet underrättades om godkännandet den 12 novem-ber 2015. Avtalet trädde ikraft den 25 mars 2016. Bilagor till avtalet samt den på franska och ryska avfattade texten kan er-hållas från utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Ladda ner: