Samförståndsavtal med republiken Indien om samarbete inom hållbar stadsutveckling, Stockholm den 1 maj 2015 SÖ 2015:15