Innovation i statens budget

Området Innovation omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 24 Näringsliv, i statens budget.

Området omfattar följande anslag: 
1:1 Verket för innovationssystem
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
1:3 Institutet för strategiska kompetensmedel

 

Statens budget i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.