Innovation i statens budget

Uppdaterad

Området Innovation omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 24 Näringsliv, i statens budget.

Området omfattar följande anslag: 
1:1 Verket för innovationssystem
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel

 

Statens budget i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnade regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.