Spelpolitik i statens budget

Uppdaterad

Spelpolitik är en del av utgiftsområdet 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Spelpolitik omfattar anslaget Spelinspektionen inom Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Spelpolitik är också en del av ett anslag inom Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.