Spelpolitik i statens budget

Spelpolitik är en del av utgiftsområdet 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Spelpolitik omfattar anslaget Spelinspektionen inom Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Spelpolitik är också en del av ett anslag inom Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.