Hoppa till huvudinnehåll

Ett hälsosamt liv i trygghet

De nordiska regeringarnas samarbete på social- och hälsoområdet leds av Ministerrådet för social- och hälsopolitik, (MR-S). Under året som ordförande är det några områden som är särskilt prioriterade, som också kopplar an till Sveriges övergripande program.

Foto på Socialdepartementets fyra statsråd.
”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för Sveriges ordförandeskap inom hälso- och socialområdet. Socialdepartementets fyra statsråd deltar i arbetet. Från vänster: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

När det gäller hälso- och socialområdet kommer Sverige som ordförandeland att arbeta särskilt med prioriteringar som rör förebyggande insatser och digitala lösningar inom social- och hälsopolitik. Vi kommer också att arbeta med antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas. 

Sverige lyfter också frågor kring förebyggande arbete mot gäng- och välfärdskriminalitet, exempelvis de pågående projekt som redan finns inom det nordiska samarbetet på detta område, där ett stort arbete sker i våra myndigheter och i civilsamhället. 

Ett område som Sverige sätter särskilt fokus på är fysisk aktivitet bland unga, där Sverige bland annat nu inför ett fritidskort för att stimulera till ökad fysisk aktivitet. Även frågor om ofrivillig ensamhet och digital medieanvändning bland barn och unga är centrala områden.

Under 2024 utökar vi också det nordisk-baltiska samarbetet, ett samarbete som har funnits sedan en lång tid inom det nordiska ministerrådet. Samverkan innefattar bland annat hälsoberedskap, läkemedelssamarbete, delande av hälsodata, kunskap om en åldrande befolkning samt demenssjukdomar och socialförsäkringarnas hållbarhet.

Inom hälso- och socialområdet kommer Sverige också att verka för att ministerrådets verksamhet även fortsättningsvis beaktar de tvärgående perspektiven kring barnrätt och ungdomsfrågor. Sverige kommer också att fortsätta arbeta för att stärka dialogen med det civila samhället som är av central betydelse för det nordiska samarbetet.

Laddar...