Sveriges stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

Med anledning av den mycket svåra humanitära situationen till följd av jordbävningarna som drabbat Turkiet och Syrien bidrar Sverige med humanitärt stöd samt bistår med experter och materiel till de drabbade områdena. Värdet på det samlade svenska stödet till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien uppgår i nuläget (9 mars 2023) till ca 280 miljoner kronor. Sverige ger också omfattande kärnstöd till flera av de organisationer som nu arbetar i de drabbade områdena. I rollen som EU-ordförande har Sverige aktiverat rådets krishanteringsmekanism i syfte att samordna medlemsstaternas stöd samt tagit initiativ till att tillsammans med EU-kommissionen stå värd för en givarkonferens i Bryssel i mars.

Exempel på sjukvårdsmateriel.
Exempel på sjukvårdsmateriel. Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sjukvårdsmateriel skickas till Syrien och Turkiet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickar drygt 350 pallar med sjukvårdsmateriel från Sverige till Syrien och Turkiet. Den totala donationen delas jämnt mellan de två länderna. Det som skickas är en donation från företaget OneMed.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Givarkonferens den 20 mars

Måndag den 20 mars anordnade det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd tillsammans med Europeiska kommissionen en givarkonferens till stöd för de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien. På konferensen presenterade Sverige ett sammanlagt svenskt stöd på 500 miljoner kronor. Totalt samlades ca 78 miljarder kronor in under konferensen.

räddningsarbetare i rasmassor
Den 1 mars beslutade Sida om ytterligare stöd till till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien. Foto: Muhammed Said/TT

85 miljoner kronor i humanitärt stöd till jordbävningsdrabbade

1 mars: Sverige ger ytterligare 85 miljoner kronor till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien. Stödet består av 70 miljoner kronor i humanitärt bistånd från SIDA genom UNICEF och UNHCR till Turkiet, och genom UNICEF och OCHA till Syrien. Vidare ger SIDA 15 miljoner kronor genom MSB för 1000 familjetält och transport av dessa till Turkiet och Syrien.

Foto: Heavy Airlift Wing

Sverige transporterar tält till drabbade i Turkiet

Regeringen beslutade den 16 februari att bidra med transportkapacitet mellan Pakistan och Turkiet i en insats koordinerad av Nato. Insatsen har genomförts av Försvarsmakten. Flygtransporten möjliggjorde för 500 tält att nå Incirlik i Turkiet, som är det logistiska navet för de humanitära insatserna och katastrofhjälpen efter de stora jordbävningarna.

Stödinsinsats i jordbävningsdrabbat område
Stödingsinsats i jordbävningsdrabbat område Foto: Försvarsmakten

Sverige ger ytterligare 33 miljoner kronor i akuthjälp

Fyra humanitära organisationer får 33 miljoner kronor i akuthjälp till de jordbävningsdrabbade i Turkiet och i Syrien. Akuthjälpen ska gå till grundläggande behov av till exempel vinterkläder, vatten och psykosocialt stöd till barn. Sveriges samlade humanitära stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien uppgår därmed till 150 miljoner kronor.

Nödbostad
Nödbostad Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

500 nödbostäder skickas genom rescEU från Sverige till drabbade i Turkiet

Efter samverkan mellan Sverige och EU har EU-kommissionen beslutat att aktivera den EU-gemensamma beredskapen för att stödja drabbad befolkning med nödbostäder. Det innebär att 500 nödbostäder med plats för fem personer i varje skickas från Sverige till Turkiet.

Leverans av materiel till jordbävningsdrabbade områden
Leverans av materiel till jordbävningsdrabbade områden Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB skickar sängar och elverk till Turkiet

Den 16 februari skickades ytterligare en leverans av materiel till Turkiet. Leveransen är ett viktigt komplement till de 300 familjetält som flögs ned den 12 februari och består bland annat av flera större tält, sängar, madrasser, mat och elverk.

Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sida stödjer drabbade i Syrien och MSB skickar familjetält till Turkiet

Den 10 februari beslutade Sida om 75 miljoner kronor i stöd till Syrien. Stödet går via FN-organisationer, Svenska Röda Korset och Islamic Relief Sweden och ska gå till bränsle, matpaket, logi, sjukvård och ambulanser.

Den 12 februari skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) familjetält som rymmer 4–5 personer till Turkiet.

Foto: Försvarsmakten

Sök- och räddningsteam skickas till Turkiet

Den 9 februari skickade Sverige 45 personer samt sökhundar med transportflyg till Turkiet. Fem personer anställda vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder insatsen. 40 personer anställda vid Försvarsmakten utgör tre sökteam om 24 personer, fyra hundekipage om 8 personer och två sjukvårdsteam om 8 personer.

Foto: Försvarsmakten

30 miljoner kronor och experter till drabbade områden

Regeringen beslutade den 7 februari om ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd som fördelas mellan Röda Kors-federationen (IFRC) och FN:s fond för katastrofbistånd. Inom EU:s civilskyddsmekanism har Sverige även skickat byggnadsingenjörer, IT-experter och logistiker till drabbade områden.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

7 miljoner kronor i humanitärt stöd

Som en första och omedelbar åtgärd med anledning av jordbävningen beslutade den svenska regeringen den 6 februari att utan dröjsmål fördela 7 miljoner kronor i humanitärt stöd till Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Foto: Francisco Seco_AP_TT

Kärnstöd viktigt i kris

Sverige är en av världens största humanitära givare. Vi har stora kärnstöd till både FN och rödakorsrörelsen. Det är avgörande för att humanitära organisationer ska ha kapacitet och beredskap att hjälpa utan att invänta behovsbedömningar, nödappeller och extra utbetalningar av stöd från givare.

Regeringen följer utvecklingen noga och står redo att fortsatt stödja nödställda och lidande i Turkiet och Syrien.

Allt innehåll om Sveriges stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.