Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera

Uppdaterad

Regeringen och Regeringskansliet kan besluta om bidrag till exempelvis föreningar, stiftelser, privata företag, statliga myndigheter eller internationella organisationer.

Bidrag kan endast lämnas i det fall det finns ekonomiska medel avsatta för ändamålet. Den som avser söka bidrag kontaktar först relevant departement i Regeringskansliet för att höra om det finns bidragsmedel avsatta för ändamålet innan ansökan formuleras. Om det finns medel avsatta för ändamålet sänds ansökan till Regeringskansliet. Efter beslut om bidrag sänds rekvisition och återrapportering av bidragsanvändningen till Kammarkollegiet, Sida eller annan myndighet i enlighet med vad som anges i beslutet.

Av det enskilda bidragsbeslutet framgår även vilka villkor som gäller för bidraget. Normalt hänvisas till de allmänna villkoren för bidrag till föreningar, stiftelser med flera.

Villkor för bidrag (pdf)

Om du har frågor kring en inskickad ansökan kan du vända dig till registratorn för ansvarigt departement eller till Regeringskansliets förvaltningsavdelnings registrator.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning