Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsavdelningen

Publicerad

Förvaltningsavdelningen (FA) är Regeringskansliets gemensamma verksamhetsstöd. Avdelningen bidrar till digitalisering och levererar stöd för moderna och effektiva arbetsformer samt ger stöd och service i administrativa frågor. Regeringskansliets förvaltningschef är även chef för Förvaltningsavdelningen. På Förvaltningsavdelningen arbetar cirka 700 personer.

Följande enheter finns i Förvaltningsavdelningen:

Ekonomi och affärer

RK Ekonomi och lön ansvarar för Regeringskansliets redovisning, ekonomi- och löneadministration. Strategiska inköp och upphandlingsfrågor. 

Förvaltningschefens kansli i FA

Förvaltningschefens kansli ansvarar för verksamhetsplanering, budget och uppföljning samt samordnar och ger stöd i frågor som gäller verksamhetsutveckling och krisberedskap inom Förvaltningsavdelningen.

HR-enheten

RK HR ansvarar för styrning, stöd, samordning och utveckling i frågor som rör Regeringskansliets arbetsgivarpolitik.

IT-enheten

RK:s IT-enhet ansvarar för it-stödet till Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna, till exempel de svenska ambassaderna. Det omfattar utveckling, it-säkerhet, systemförvaltning och drift.

Regeringskansliets it-enhet

RK Informationsförvaltning

RK Informationsförvaltning ansvarar för att allmänna handlingar förvaras vårdas och kan återsökas. 

Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter

Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter ger stöd till departementen vid rekrytering av bland annat myndighetschefer och styrelseledamöter till statliga myndigheter.

Kommunikationsenheten

RK Kommunikation är Regeringskansliets kommunikationsfunktion som ger kommunikationsstöd till departementen och Statsrådsberedningen och som arbetar med utveckling av myndighetens kommunikationsfrågor.

Kontaktcentret

RK Kontaktcenter hanterar support till medarbetare i Regeringskansliet. Enheten ansvarar även för kortstudion, växeln och telefoniservice i Regeringskansliet.

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet arbetar med rättsliga frågor och verkar för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning. Enheten stöder Förvaltningsavdelningens övriga enheter i deras verksamhet och verkar i myndighetsövergripande frågor. 

Serviceenheten

RK Service ansvarar för lokalförsörjning, arbetsplats- och fastighetsservice samt mötesstöd. Enheten ansvarar även för operativt inköpsarbete, administrativt stöd till de statliga kommittéerna och samordning av Regeringskansliets interna miljöledningsarbete.

Säkerhetsenheten

RK Säkerhet leder, samordnar och kontrollerar säkerhetsarbetet i Regeringskansliet. Det handlar till exempel om frågor inom verksamhetsskydd, säkerhetsskydd, signalskydd och brandskydd.

Laddar...