Gåvor till statsråd

När ett statsråd får en gåva tillfaller gåvan staten. Det kan handla om presenter som delas ut i officiella sammanhang, till exempel vid utländska statsbesök eller vid besök på företag. Det kan också vara gåvor som enskilda personer skickar till statsrådet.

Ladda ner:

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett statsråd tar emot en gåva som privatperson eller som statsråd, till exempel vid uppvaktningar i samband med bemärkelsedagar. Huvudregeln i sådana fall är att gåvan tillfaller staten. Privata vänskapsgåvor som inte har någon koppling till statsrådets uppdrag får statsrådet däremot naturligtvis behålla själv.

Mottagande och användning

Regeringskansliet har tagit fram riktlinjer för gåvor till statsråd. Av dem framgår bland annat att gåvor i form av pengar, årskort, frikort, rabatter och liknande inte bör tas emot. I riktlinjerna står också att de gåvor statsråden accepterar att ta emot inom ramen för sina uppdrag ska registreras i ett särskilt gåvoregister. Gåvor som har ett obetydligt värde behöver dock inte registreras.

De mottagna presenterna förvaras sedan på Regeringskansliet. Gåvor får användas i tjänsten. Presenter i form av mat och dryck kan till exempel användas vid representation, och blommor, prydnadssaker, böcker och konstverk kan placeras ut i Regeringskansliets lokaler.

Utrensning av gåvor

Regeringskansliet går regelbundet igenom alla gåvor som förvaras i lokalerna för att bedöma om det är några föremål som kan rensas ut. I riktlinjerna finns regler för hur utrensningen ska gå till. Där står bland annat att den ska göras med respekt för givaren. Det innebär att gåvor normalt inte bör gallras ut förrän tidigast tre år efter att de togs emot. Det betyder också att inga gåvor ska säljas eller ges till privatpersoner som i sin tur kan sälja dem.

Gåvor som kan vara av värde för något museum eller bibliotek bör lämnas dit. Konstverk som Regeringskansliet inte vill ha kvar ska lämnas till Statens konstråd för ny placering. Gåvor av obetydligt värde kan till exempel skänkas till välgörenhetsorganisationer.