Hoppa till huvudinnehåll

Regeringskansliets utgifter

Uppdaterad

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag.

I tabellerna nedan redovisas kostnaderna på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnader utgörs av personal- och lokalkostnader. 

Utgifter per departement i miljoner kronor

Tabellen nedan visar utgifter per departement i miljoner kronor. Under rubriken "Gemensamt" redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra gemensamma konstnader.

Departement 2018 2019 2020 2021 2022
Statsrådsberedningen 203 219 249 247 279
Arbetsmarknadsdepartementet 154 184 207 215 201
Finansdepartementet 582 610 553 559 608
Försvarsdepartementet 174 172 163 169 186
Infrastrukturdepartementet - 152 465 202 213

Justitiedepartementet

480 420 465 481 479

Kulturdepartementet

144 140 133 139 148

Miljödepartementet

227 222 211 214 292

 Näringsdepartementet

542 386 347 355 373

 Socialdepartementet

298 277 285 329 351

 Utbildningsdepartementet 

229 209 228 256 212

 Utrikesdepartementet

2 942 3 060 2 870 2 947 3050

Förvaltningsavdelningen

739 741 826 928 982
Gemensamt* 990 941 989 1 072 1176
Regeringskansliet 7 654 7 733 7 729 8 112 8551

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag i miljoner kronor.

2018 2019 2020   2021 2022
Kostnader för personal* 5 423 5 416 5 678 5 951 6222
Kostnader för lokaler 1 549  1 606 1 600 1 604 1723
Övriga driftkostnader 982 999 853 993 1131
Finansiella kostnader 24 28 48 25 49
Amortering** 241 278 290 319 273
Intäkter

-565

-594

-747

-780

- 848

Utfall 7 654 7 733 7 729 8 112 8551

Mer information om Regeringskansliets ekonomi finns i Årsredovisning för Regeringskansliet 2022. Mer information om Regeringskansliets utgifter finns i Regeringskansliets årsbok 2022.

Laddar...