Representation, gåvor och personalvårdsförmåner

Uppdaterad

Regeringskansliets riktlinjer för representation, gåvor och personalvårdsförmåner ska tydliggöra när och i vilken omfattning representation är lämpligt.

Det är viktigt att representation, gåvor och personalvårdsförmåner utformas med omdöme, uppfattas som motiverade, måttfulla och anpassade till tillfället. Riktlinjerna gäller alla som använder Regeringskansliets medel, inklusive kommittéerna.

Riktlinjerna gäller från och med den 1 mars 2023 och ersätter Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner som beslutades den 17 april 2018 (RKFC 2018:1). 

Regeringskansliets riktlinjer för representation, gåvor och personalvårdsförmåner