Statsflyget

Uppdaterad

I Statsflygsförordningen regleras hur de flygplan får användas som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor.

Samma regler gäller om staten tillfälligt, för samma ändamål, hyr ett flygplan. Dessa flygplan kan användas även av andra statliga myndigheter när de inte används av statschefen eller den högsta civila och militära ledningen.

Bestämmelser om bland annat nyttjande av statsflyget återfinns i statsflygsförordningen (1999:1354).

Statsflygsförordning (1999:1354)

Huvudstationeringsort för statsflyget är Arlanda. När Regeringskansliet gör en beställning till Försvarsmakten anges vilka som ska resa, vart och när. Det är Försvarsmakten som avgör vilket plan som ska användas för uppdraget.


Regeringskansliet klimatkompenserar för flygresor utanför EU. Samtliga flyg som startar och landar inom EU ingår sedan 2012 i EU:s handelssystem för utsläppsrätter.