Upphandlingar och ramavtal

När Regeringskansliet vill beställa varor eller tjänster görs så kallade avrop mot ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer.

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Regeringskansliet hade år 2014 cirka 425 olika avtal och ramavtal. I första hand avropas dessa och i andra hand de statliga ramavtal som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet tecknat. Om varken Regeringskansliet eller Statens inköpscentral har ett ramavtal inom ett område genomför Regeringskansliet en upphandling.

Regeringskansliets inköp

År 2014 köpte Regeringskansliet varor och tjänster för ca 900 miljoner kronor. Summan omfattar de inköp som regleras av lagen för offentlig upphandling. Inköpsvolymen fördelades per kategori ungefärligt enligt följande: IT och telecom 30 procent, intern service 33 procent, personal och kompetens 5 procent, kommunikation 4 procent, resor, möten och representation 18 procent samt utredning och administration 10 procent.

Inköpsfördelningen mellan departementen såg då ut som följer: Förvaltningsavdelningen 48 procent, Utrikesdepartementet 20 procent, Finansdepartementet 6 procent, Näringsdepartementet 4 procent, Socialdepartementet 3 procent samt Statsrådsberedningen och övriga sju departement 19 procent.

Ramavtal som Regeringskansliet har tecknat kan även användas av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utrikesrepresentationen.

År 2014 köpte kommittéer, utredningar samt utrikesrepresentation för ca 250 miljoner kronor.

Upphandlingar

Under 2014 annonserade Regeringskansliet 25 upphandlingar. Information om Regeringskansliets pågående upphandlingar hittar du i databasen OPIC. Har du frågor om en specifik upphandling, kontakta ansvarig handläggare. Namn och kontaktinformation framgår av den annons som beskriver respektive upphandling.

Sök Regeringskansliets pågående upphandlingar i databasen OPIC

Mer information om hur offentlig upphandling går till och hur man lämnar anbud finns hos Konkurrensverkets upphandlingsstöd samt information om statliga ramavtal hos Kammarkollegiet.

För övriga frågor, kontakta Regeringskansliets registrator.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning