Uppdrag om hållbar återföring av fosfor Diarienummer: M2012/317/Ke

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Naturvårdsverket ska göra en kartläggning av olika fosforresurser i samhället.

Uppdraget ska i sin helhet genomföras efter samråd med andra berörda myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten, universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer, som miljö- och konsumentorganisationer, och aktörer. När det gäller uppdraget om att föreslå författningskrav avseende kvalité för spridning av olika sorters fraktioner på mark ska Naturvårdsverket genomföra uppdraget efter samråd med Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. När det gäller uppdraget om investeringsstöd ska Naturvårdsverket genomföra uppdraget efter samråd med Vinnova och Tillväxtverket. Om myndigheterna har olika uppfattning ska detta redovisas.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget i sin helhet senast den 12 augusti 2013. Uppdraget om förslag till investeringsstöd ska redovisas senast den 31 augusti 2012.