Uppdrag att utveckla och vidareutveckla den tekniska plattformen öppnadata.se - en portal för innovation Diarienummer: N2012/3599/ITP

Ladda ner:

Verket för innovationssystem (Vinnova) får i uppdrag att under 2012 utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande samt under 2013 och 2014 vidareutveckla plattformen. Plattformen ska kallas öppnadata.se – en portal för innovation. Uppdraget ska utföras i samverkan med relevanta aktörer på området.