Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en undersökning om föräldraledighet Diarienummer: S2012/7630/FST

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Försäkringskassan i uppdrag att genomföra en undersökning riktad till föräldrar om deras överväganden kring föräldraledighet och föräldrapenninguttag.

Undersökningen bör besvara frågor om bland annat vad som ligger bakom föräldrarnas beslut om ledighetens längd, fördelningen av föräldrapenningdagar och ledighet, uttaget av tillfällig föräldrapenning, överväganden om tidpunkten för barnets start i förskola eller pedagogisk omsorg och om föräldrarnas möjlighet att kombinera familjeliv och arbetsliv.

En delrapport ska lämnas senast den 14 juni 2013 och en slutrapportering av studien ska ske senast den 13 december 2013 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med en kopia till Utbildningsdepartementet).