Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna Diarienummer: M2012/3437/Nm

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och Boverket att gemensamt göra en utvärdering och översyn av tillämpning och utfall av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010, samt vid behov föreslå ändringar . Utvärderingen ska särskilt innefatta en redovisning av tillståndsmyndigheternas tillämpning av 7 kap . 13 § miljöbalken . Myndigheterna ska även analysera och redogöra för vilka konsekvenserna kan bli om lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag utanför högexploaterade områden införs . Uppdraget innebär vidare att myndigheterna vid behov ska föreslå andra
författningsändringar och andra åtgärder . Förslag om ändringar i regelverket ska ske i form av författningsförslag och författningskommentarer . Konsekvenser av förslagen ska redovisas på sedvanligt sätt.