Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att kartlägga olägenheter från vattenskoter och andra mindre motordrivna farkoster och att analysera behov av särskild r Diarienummer: M2013/1585/Nm

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att kartlägga och analysera omfattningen av och orsaken till de olägenheter för människors hälsa eller miljön som användningen av vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster kan ge upphov till. Kartläggningen och analysen av störningsbilden ska genomföras teknikneutralt. Uppdraget omfattar samtliga typer av mindre motordrivna vattenfarkoster. Vidare ska kartläggningen och analysen ta sikte på den faktiska störning som riskerar uppkomma vid användning och hur den kan undvikas. Kartläggningen ska även innefatta en sammanställning av de föreskrifter som länsstyrelserna meddelat med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter.

Laddar...