Uppdrag till Statens fastighetsverk om renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad (fastighetsbeteckning Norrström 2) Diarienummer: Ku2013/2450/KO

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens fastighetsverk att i nära samarbete med Kungliga Operan AB genomföra en förstudie för en renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad (fastighetsbeteckning Norrström 2) vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.

Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet(Kulturdepartementet och Socialdepartementet) senast den 15 december 2014. En delrapport ska skriftligen och muntligen lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Socialdepartementet) senast den 16 juni 2014.