Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdrag att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet Diarienummer: S2012/4056/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ändra redovisningstidpunkten för Socialstyrelsens uppdrag att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet (dnr S2012/4056/FS). Nytt datum för slutredovisning till Socialdepartementet är senast
den 30 september 2014.