Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om läkemedel utanför förmånerna Diarienummer: S2014/3698/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) får i uppdrag att analysera konsekvenserna av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna. TLV ska vidare utreda de bakomliggande orsakerna till att läkemedelsbolag väljer att begära utträde ur läkemedelsförmånerna eller inte ansöker om att ingå i förmånerna. TLV ska senast den 30 september 2014 till Socialdepartementet skriftligen redovisa konsekvenserna av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna. TLV ska senast den 1 mars 2015 till Socialdepartementet skriftligen redovisa eventuella förslag till åtgärder.