Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att fortsätta utreda restnoteringar Diarienummer: S2014/3699/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att fortsätta utreda restnoteringar med utgångspunkt i den rapport som myndigheten överlämnade den 18 december 2013.

En restnotering är förenklat en situation när en innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel inte kan leverera ett läkemedel till partihandlare som i sin tur då inte kan leverera läkemedlet vidare och en bristsituation uppstår som i slutändan drabbar patienter.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2015.