Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att föreslå en samordnad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning som stöd för lokalt och regionalt självmordspreventivt arbete Diarienummer: S2014/3988/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämna ett förslag på utformningen av en samordnad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning som stöd för lokalt och regionalt självmordspreventivt arbete. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2015.