Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utreda metoder som stimulerar till senare pensionsuttag för dem med låg pension Diarienummer: S2014/4159/SF

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Pensionsmyndigheten att utreda och analysera metoder som gör att ett senare uttag av ålderspensionen leder till ett sammantaget bättre ekonomiskt utfall i form av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd under pensionstiden än i dag och därmed stimulerar till ett senare pensionsuttag. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 januari 2015.

Laddar...