Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om utbildnings- och informationsinsatser avseende kontrollköp Diarienummer: S2014/4806/FST

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra utbildnings- och informationsinsatser avseende den lagreglerade möjligheten att använda kontrollköp som tillsynsmetod när det gäller försäljning av folköl och tobak i butik. Myndigheten ska ta fram utbildnings- och informationsmaterial och utbilda länsstyrelserna så att dessa har förutsättningar att förmedla kunskap om metoden vidare till kommunerna.Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2015.