Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten och Kustbevakningen att utreda möjligheter till utökad samverkan avseende övervakning av sjöterritoriet och sjörörlig logistik Diarienummer: Regeringsbeslut 6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen gav den 10 juli Försvarsmakten och Kustbevakningen i uppdrag att senast den 19 december 2014 tillsammans utreda och redovisa hur samverkan mellan myndigheterna avseende övervakning av sjöterritoriet samt sjörörlig logistik skulle kunna utvecklas i syfte att uppnå ett effektivare resursutnyttjande.

Laddar...