Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar Diarienummer: S2011/484/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. I uppdraget ingår att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och att fördela medel till organisationer som företräder professionerna, för insatser som syftar till att implementera riktlinjerna. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2016.