Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Diarienummer: S2015/1659/FS

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa och utvärdera satsningen som syftar till att korta väntetiderna i cancervården m.m.

Socialstyrelsen ska löpande hålla Socialdepartementet informerat om genomförandet av uppdraget. Myndigheten ska dessutom senast den 30 november varje år, med start 2015, lämna en årlig redovisning till Socialdepartementet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2019.