Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018–2029 Diarienummer: N2015/4305/TIF

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2018–2029.

Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2015. Trafikverket ska samtidigt remittera redovisningen till berörda remissinstanser. Av remisskrivelsen ska framgå att remissyttrandena ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2016. Delar av uppdraget (vilka specificeras nedan) ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2015. Dessa delar ska inte remitteras.